Internet of Things (IoT) en asset management voor facility management

De mogelijkheden van Internet of Things en asset management binnen facility management zijn talrijk. Internet of Things gaat over het verbinden van assets met elkaar door middel van internet. Wil u de bezettingsgraad van uw werkplekken optimaliseren, of wil u dat gereserveerde ruimtes die niet gebruikt worden vrij melden of wil u de werkplekomstandigheden verbeteren? Traggid geeft u de handvatten om dit te doen!

Beheer en monitoring van uw assets

Het Traggid framework geeft u de handvatten om uw assets te monitoren en beheren. In Traggid kan alles een asset zijn, van gebouw tot mens of van gebied tot onderdeel van een machine. In het geval van facility management kan gedacht worden aan gebouwen, verdiepingen, ruimtes en werkplekken.

Elke asset heeft bepaalde eigenschappen. Eigenschappen kunnen uit een template gekozen worden of zelf ingevoerd worden. Voorbeelden van eigenschappen zijn:

 1. Bezetting van een ruimte of werkplek
 2. Het type werkplek (sta-zit bureau, 1 of 2 beeldschermen etc.)
 3. CO2-gehalte, luchtvochtigheidsgraad of temperatuur;
 4. Bezettingsgraad of aantal personen.

De eigenschappen kunnen gebaseerd zijn op sensoren, zoals temperatuur, locatie, bewegingen, CO2 of wel/niet in gebruik. Echter kunnen het eigenschappen ook statische zijn, die wel vastgelegd moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan type, aankoopmoment, afschrijvingstermijn, aankoopbedrag, kleur etc.

Toepassing voor facility management

Voor facility management levert het gebruik van Traggid kostenbesparing op door bijvoorbeeld een verhoging van beschikbaarheid. Maar het kan ook de werkplekomstandigheden en de kwaliteit verbeteren. Zo kunnen automatisch meldingen verstuurd worden op basis van veranderende eigenschappen op basis van de sensoren, dit kan een storing voorkomen of beschikbaarheid optimaliseren. Concreet betekent dit het visualiseren van de werkplekbezetting over langere tijd of de actuele stand op de plattegrond van uw afdeling.

Het Traggid platform van Intar heeft voor facility management op dit moment de volgende concrete toepassingen:

 • Inzicht in bezetting van werkplekken en ruimtes. Dit kan gebruikt worden om:
  • De bezetting en het gebruik van ruimtes en werkplekken te optimaliseren;
  • Onnodig zoeken naar een beschikbare werkplek voorkomen, door de actuele stand weer te geven op een plattegrond van uw afdeling/gebouw en/of ruimte;
  • een medewerker vinden.
 • Meldingsysteem via een app ;
 • Inzicht in werkplekomstandigheden zoals temperatuur, CO2-gehalte en luchtvochtigheidsgraad;
 • Het meten van interventies in het aantal werkplekken of de werkplekomstandigheden.
 • Het delen van bezettingsinfo met externe partijen zoals bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven.

Maak uw eigen slimme systeem

In Traggid zit een beslisboom technologie verwerkt die u zelf in staat stelt het systeem slim te maken, met enige excel kennis kan u process flows eenvoudig in elkaar slepen. Zo kan u het systeem process flows uit laten voeren op basis van veranderende assets en/of eigenschappen. Bijvoorbeeld een melding indien een werkplek voor klantontvangst niet bezet is, het aantal BHV’ers onder gewenst niveau komt of het ongedaan maken van een reservering indien een ruimte na 10 minuten nog steeds niet bezet is.

Eén systeem voor al uw sensoren en assets

Traggid is een multifunctioneel platform, dat wil zeggen dat niet enkel de data van sensoren verwerkt kunnen worden, maar dat alle mogelijke data geïntegreerd kan worden met het systeem. Zowel van sensoren van ons als van andere sensoren of systemen. Op deze manier hebt u in één systeem al uw relevante assets en eigenschappen staan en is het gebruik van meerdere systemen overbodig.

Dit betekent eveneens dat wij niet gebonden zijn aan bepaalde hardware. Met de snelle technologische ontwikkelingen maakt dit ons platform toekomstbestendig.

De data kan zowel enkel in het framework blijven als overgezet worden naar eigen systemen of een combinatie daarvan. Ook is het mogelijk te kiezen om alleen de relevante data te ontvangen, waarbij historische gegevens ten alle tijden beschikbaar is in Traggid.

Demo

Bent u benieuwd wat asset management, met of zonder IoT, voor u kan betekenen, neemt u dan contact op met ons. Wij komen graag langs om de mogelijkheden door te nemen, een demo te geven van ons systeem en/of onze sensoren toe te lichten.