Het asset management en IoT platform

Het asset management en IoT platform, ontwikkeld door Intar, is een breed systeem. Bij de ontwikkeling is multifunctioneel gebruik in gedachte gehouden om een tunnelvisie te voorkomen en aan de wensen van verschillende industrieën en gebruikers te voldoen. Onder dit onderdeel lichten wij een aantal elementen toe van het platform, namelijk:

  • De basis van IoT platform
  • De triggers en beslisbomen
  • De bijbehorende app
  • Data uitwisseling
  • Geofuncties